dijous, 23 d’agost del 2018

Bauma de Can Sola
     Molt bones ,per a qui li pugi interesar,aquesta setmana un vespre mentre feiem unes vietes enfront
de la Bauma de Can Sola,ens surt un home desde d'alt de la paret i ens comença a preguntar que qui erem i que d'on veniem.Acte seguit ens informa amb bones paraules que allo es una finca privada i que en breu ho desmontara tot....perque ( i aqui li dono la rao),estem embrutant tot deixant cotxes en mig de llocs de pas,i sobre tot que ens manca una adaptacio al medi perque fem forats i fiquem esglaons i demes ferros a les parets per fer aixo que diuen ,escalada!!!!
   Com som un colectiu de lo mes dispers os ho faig saber para uso i disfrute de todo el personal.